RSS

ภาษาไทย ม.๕

วิชาภาษาไทยพื้นฐาน

วิชาภาษาไทยพื้นฐาน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

กิจกรรมที่ปฏิบัติเหมือนกันทั้ง ๙ ห้องเรียน
บทอาขยาน

*****************************************************************

ให้นักเรียนทุกคน รายงานตัวในห้องของตนบน”ครูระพีร์เว็บบล็อก” โดยการโพสต์ e-mail ให้เรียบร้อยภาย และ ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อนำไปใช้ในชั้นเรียนทุกครั้ง ผู้ไม่สะดวกใช้อินเตอร์เน็ต ให้ขอเอกสารที่ห้องพักครู(สำนักงานประชาสัมพันธ์)

**************************************

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียน 
ฝึก ถอดความ / ตีความ / ลำดับความและ สรุปความ
ฝึก ร้อยเรียงประโยค

                         ๑๐   ๑๑   ๑๒   ๑๓
๑๔  ๑๕  ๑๖  ๑๗  ๑๘  ๑๙  ๒๐  ๒๑  ๒๒  ๒๓  ๒๔
๒๕  ๒๖๒๗  ๒๘  ๒๙  ๓๐  ๓๑  ๓๒  ๓๓  ๓๔  ๓๕
๓๖  ๓๗  ๓๘  ๓๙  ๔๐  ๔๑  ๔๒  ๔๓  ๔๔  ๔๕  ๔๖
๔๗  ๔๘  ๔๙  ๕๐  ๕๑  ๕๒ ๕๓  ๕๔  ๕๕  ๕๖  ๕๗
 ๕๘  ๕๙  ๖๐  ๖๑  ๖๒  ๖๓  ๖๔  ๖๕  ๖๖  ๖๗  ๖๘
๖๙  ๗๐  ๗๑  ๗๒  ๗๓  ๗๔  ๗๕  ๗๖  ๗๗  ๗๘  ๗๙

เอกสารประกอบการเรียนประจำสัปดาห์

สัปดาห์ที่ ๑ 
๑.ใบบันทึกการเรียนรู้    ๒. รายการปฏิบัติ     ๓. แบบสำรวจชุดที่ ๑   ๔. แบบสำรวจชุดที่ ๒ 

สัปดาห์ที่ ๒ 
๑.  แบบสรุปผลการสำรวจตนเอง ชุดที่ ๑  

สัปดาห์ที่ ๓ 
๑. เตรียมบทอาขยาน เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย เพื่อฝึกอ่านทำนองโคลงสี่สุภาพ
๒. หนังสือเรียน หลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

สัปดาห์ที่ ๔ 
๑. บทอาขยาน เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย เพื่อฝึกอ่านทำนองโคลงสี่สุภาพ 
๒. หนังสือเรียน หลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
๓. แบบประเมินการแต่ง “ร่ายสุภาพ” ตัวอย่างแบบประเมิน  ตัวอย่างการให้คะแนน
สำหรับนักเรียนใช้ —> .doc  .docx
๔. ให้นักเรียน กรอกคะแนนที่ประเมินตนเอง ลงในแบบฟอร์ม แล้ว แนบไฟล์ส่งไปที่
เมล์ของครู คือ rp03piyajan@hotmail.com
๕. print ผลการประเมินตนเอง ๑ ใบ เพื่อใช้ในชั้นเรียน (ใบเดียวกับที่แนบไฟล์ส่งครู)
๖. print แบบประเมินเปล่า ๑ ใบ สำหรับใช้ในชั้นเรียน :)

 

15 responses to “ภาษาไทย ม.๕

 1. น.ส.กัญญณัฐ ปวนะฤทธิ์

  พฤษภาคม 17, 2012 at 6:07 pm

  รายงานตัวค่ะ
  ชื่อ น.ส.กัญญณัฐ ปวนะฤทธิ์ เลขที่ 29
  ชั้น ม.5/11
  ความสามารถพิเศษ : เล่นดนตรีไทย เทควันโด รำไทย

   
  • น.ส.ธนัญญา ศรีภักดี

   พฤษภาคม 17, 2012 at 6:10 pm

   น.ส.กัญญณัฐ ปวนะฤทธิ์ รายงานตัวผิดตำแหน่งค่ะ

    
 2. จันทกานต์ ฉางทรัพย์

  พฤษภาคม 26, 2012 at 2:44 pm

  นางสาวจันทกานต์ ฉางทรัพย์
  ชั้น ม.5/10 เลขที่ 27
  ความสามารถพิเศษ คือ เล่นดนตรี

   
 3. นาย วิษณุพงษ์ นาคดี

  พฤษภาคม 27, 2012 at 8:57 pm

  รายงานตัวครับ
  นาย วิษณุพงษ์ นาคดี
  ชั้น ม.5/5 เลขที่ 1
  ความสามารถพิเศษ คือ เล่นกีฬา tennis

   
  • นาย วิษณุพงษ์ นาคดี

   พฤษภาคม 27, 2012 at 9:26 pm

   รายงานตัวผิดครับ

    
 4. เมลล์เข้าลง classstert คะ่

  พฤษภาคม 28, 2012 at 10:54 am

  ืณัฐกานต์ คุณธร ม.5/11เลขที่32
  ืnuttakarnkoontorn@gmail.com

   
 5. เมลล์เข้าลง classstert คะ่

  พฤษภาคม 28, 2012 at 11:03 am

  ณัฐกานต์ คุณธร ม.5/11เลขที่32
  nuttakarnkoontorn@gmail.com

   
 6. เมลล์เข้าลง classstart คะ่

  พฤษภาคม 28, 2012 at 11:19 am

  ณัฐกานต์ คุณธร ม.5/11เลขที่32
  nuttakarnkoontorn@gmail.com คะ

   
 7. ไพชยนต์ พุ่มขุน

  มิถุนายน 13, 2012 at 7:27 pm

  นาย ไพชยนต์ พุ่มขุน ม.5/8 เลขที่1

   
 8. พศวัต

  มิถุนายน 22, 2012 at 8:42 am

  วันนี้มีใบสมัครแข่งขันทักษะภาษาไทยมีชื่่ออาจารย์รับผิดชอบกิจกรรมแต่งคำประพันธ์ทุกประเภทนะครับ

   
 9. พศวัต

  มิถุนายน 22, 2012 at 9:25 am

  ทดลองแต่งร่ายสุภาพนะครับ

  ข้าเจ้าจะขอนบ ทั่วไตรภพจักรวาล ครูอาจารย์ช่วยรับ การคำนับน้อมนอบ
  เพื่อประกอบประพันธ์ ร่ายด้วยวันท่านภู่ บรมครูกาพย์กลอน ลือกระฉ่อนทั่วโลก
  จากประโยคสอนใจ โด่งดังไปไกลบ้าน รอบทุกด้านกลอนกาพย์ บอกบุญบาปแก่ชน
  ทุกทุกคนยอมรับ ผลงานนับไม่ถ้วน ทุกเรื่องล้วนมีดี ประชาชีเพลิดเพลิน
  ร่วมสรรเสริญฝีมือ ต่างยึดถือเป็นอย่าง บ เจือจางทั่หล้า เป็นที่ทราบจรดฟ้า ว่าพื้นภพมี (ดีเฮย)

  อาจมีบางผิดนะครับแต่งช่วงมึนๆ

   
 10. นางสาวชลดา จานุสังข์ เลขที่ 38 ม.5/9

  พฤษภาคม 12, 2014 at 10:13 am

  นางสาวชลดา จานุสังข์ เลขที่ 38 ม.5/9

   
 11. นางสาวโศจิรัตน์ ช้างต่อ

  พฤษภาคม 21, 2014 at 3:08 pm

  นางสาวโศจิรัตน์ ช้างต่อ เลขที่ 28 ม.5/9

   
 12. นางสาววราภรณ์ อินพัฒน์

  พฤษภาคม 23, 2014 at 2:58 pm

  รายงานตัวคะ
  นางสาววราภรณ์ อินพัฒน์ เลขที่42 ม.5/2
  https://www.facebook.com/ponlovesj

   
 13. นางสาวญาทัย นาคย้อย

  พฤษภาคม 25, 2014 at 6:02 pm

  นางสาวญาทัย นาคย้อย เลขที่29 ม.5/9

   

เพิ่มความเห็น :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 46 other followers

%d bloggers like this: